به نام خدا خدمت مرجع عالی قدر حضرت ایت الله علوی گرگانی دامة برکاته ایا به نظر حضرت عالی، در خواست صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد شوهر، در وضعیتی که زن از حق حبس استفاده مینماید و با وجود گذشت قریب به یک دهه از انعقاد نکاح، حاضر به آغاز زندگی زناشوئی نمی باشد و درعین حال مهمترین دوره زندگی شوهر یعنی جوانی در حال سپری شدن است جایز است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر مرد حاضر به پرداخت مهریه زن به صورت اقساط باشد با پرداخت اولین قسط مهریه به مقدارتوان مالی خود و آمادگی برای پرداخت مهریه زن حق حبس زن ساقط می شود و اگر زن باز هم ممانعت کند ناشزه خواهد شد و ازدواج مجدد مرد مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن