به نام خدا همانطور که استحضار دارید بورس محل خرید و فروش سهام شرکت‌های تولید و غیره در کل کشور است، این در حالی است که خرید سهم به منظور مشارکت در شرکت و فعالیت اقتصادی شرکت است و قاعدتا محل سود سهامداران اول باید سود نقدی شرکت و بعد از آن افزایش ارزش سهم در یک بازه زمانی معقول باشد نه این که در یک روز یا چند روز افرادی با طرفند‌های مختلف اقدام به نوسان گیری کنند و با حیله‌گری سهامداران را وارد یک بازی ترس و وحشت کنند که معادله خرید و فروش به نفع خودشان تغییر کند، در این جریان یک سوال مهم وجود دارد اگر کسی در این بازار بر اساس هر گونه اطلاعاتی اعم از علمی یا رانت یا با هر طرفندی در یک روز اقدام به خرید و فروش سهام کند به این صورت که به طور مثال سهم را در قیمت منفی بخرد و در قیمت مثبت بفروشد و یا سهم را در قیمت مثبت بفروشد و در قیمت منفی بخرد و به اصطلاح نوسان گیری کند، چنین اقدامی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پخیانتاسخ استفتاء شما :

خرید و فروش سهام یک شرکت یا کارخانه در حقیقت شریک شدن در ارزش مادی آن کارخانه است که بواسطه برند و یا اموال ان کارخانه این ارزش گذاری انجام میگیرد و لزوما سود نقدی شرکت ملاک در ارزش گذاری نیست گرچه تأثیر در ارزش گذاری دارد لذا اگر فردی بداند که نوسانات بازار ناشی از تغییر در اززش کارخانه و یا شرکت مذکور است خرید و فروش مانعی ندارد لکن اگر بداند که این نوسانات نوعی قمار بازی و یا دزدی از اموال مردم است خرید و فروش مذکور حلال نخواهد بود و در صورت شک حکم حرمت مترتب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن