به نظر حضرتعالی دختران در چه سنّی به بلوغ می رسند؟ آیا ۹ سال تمام موضوعیّت دارد یا مثل مرحوم صاحب جواهر (در ج ۲۶ ص۴) آن را اماره برای بلوغ طبیعی می دانید؛ چنانچه از نظر مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن برّاج، محقّق حلّی، علّامه حلّی و شهید اول۴ نیز این مسئله استفاده می شود. خلاصه اینکه آیا بلوغ یک مسأله تعبّدی و فقهی است یا اینکه یک موضوع خارجی است و علائم و امارات بیان شده از طرف شارع مقدّس از قبیل سنّ، احتلام، حیض و… موضوعیّت ندارند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بلوغ یک امر طبیعی و واقعیّت خارجی است که اماراتی دارد که یکی از علائم، گذشت ۹ سال تمام قمری برای دختران است، و در حقیقت، شارع مقدّس خبر داده است که تا این مدّت بلوغ طبیعی برای دختران حاصل می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن