بيرون بودن مقدارى از موى سر زنان كه امروزه در شهرها و روستاها امرى عادى شده است، نگاه به آن چه حكمى دارد؟

پاسخ سوال ۲۹۳۹ :

پوشاندن موى سر بر زن لازم و واجب است و عادّى بودن بعضى از رسومات، حكم خدا را تغيير نمی‏دهد و نگاه عمدی هم حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن