بچّه حيوان جلاّل اگر قبل از استبراء به دنيا بيايد گوشتش حرام است يا حلال؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اين مسئله چند صورت دارد: اوّل اين كه انعقاد نطفه‏اش در حال جلاّليت بوده و قبل از استبراء به دنيا آمده، بعيد نيست حكم به حرمت گوشت آن شود
دوّم اين كه انعقاد نطفه قبل از جلاّل شدن بوده و پيش از استبراء به دنيا آمده، احوط اجتناب است
سوّم اين كه انعقاد نطفه قبل ازجلاّل شدن بوده و پس از استبراء به دنيا آمده که اقوی حلّیت گوشت آن است
چهارم انعقاد نطفه در حال جلاّليت بوده ولى پس از استبراء مادر به دنيا آمده و يا از نطفه نر جلاّل پيش از استبراء به رحم مادّه غير جلاّل منتقل شده که اقوى حليّت گوشت آن است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن