بیان فرمایید که کیفیّت وضوی مردان و زنان چگونه است. آیا از پشت دست است یا از جلوی دست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مستحب است مردان در مرتبه اوّل از پشت دست شروع کنند و آب بریزند و در مرتبه دوّم از جلوی دست، و زنان بالعکس.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن