تأسیس پرواربندی خوک در کشور غیر اسلامی برای مصرف در آن کشور چه حکمی دارد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر صرفا برای مصرف غیر مسلمانان باشد اشکال ندارد .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن