تخیّل به قصد برانگیختن شهوت، در دو صورت «تخیّل همسر» و «تخیّل زن نامحرم» چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در هر دو صورت، اگر موجب خروج منی شود حرام است و روزه باطل بوده و کفّاره عمد دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن