ترويج از مرجعى كه انسان يقين دارد ديگران از او اعلم هستند چه صورتى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر تقليد از كسى كند كه تقليد اعلم را واجب ميداند در فرض مذكور اين كار جايز نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن