ترويج از مرجعى كه مروّج نمى‏داند، اعلم است يا نه يا مشكوك به اعلميّت يا مساوى با ديگران مى‏باشد چه صورت دارد؟ اگر يقين دارد ديگرى به جهاتى از مرجع مورد نظر مروّج بهتر است يا طبق شهادت چند نفر كه گفته‏اند از فلانى مى‏شود تقليد كرد و شخص مبلّغ هم طبق شهادت چند نفر از آن مرجع تبليغ مى‏كند در تمامى صور حكم تكليفى چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون تشخيص اعلميّت و احراز آن مشكل است در اين صورت با احراز جواز تقليد از شخصى كه توسط اهل خبره و با تقوى مورد تائيدند جايز است. والّله العالم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن