تعیین نوع در چه روزه هایی واجب است و منظور از تعیین اجمالی چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مواردی که ماهیت روزه ها متفاوت است (مثل روزه نذر و کفاره) باید معین کند چه نوع روزه ای می گیرد ولی در غیر این صورت مثل روزه ماه رمضان تعیین اجمالی کفایت میکند یعنی همین که در ماه رمضان قصد داشته باشد روزه بگیرد کفایت می کند و تعیین روز آن لازم نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن