تكليف اموال اشخاص مفقودالاثر چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا زمانى كه حكم به موت نشده باشد اموال متعلق به خود مفقودالاثر است و بعد از آن كه حكم به موت او شد بين ورثه تقسيم مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن