تکلیف نوجوانانی که آغاز تکلیف آنها است در مسئله تقلید چیست؟ آیا در بقاء بر تقلید میّت نیز رجوع به حیّ اعلم لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱. باید از ابتدای تکلیف برای خود مرجعی را معیّن کنند و تقلید ابتدایی از میّت جایز نیست.
۲. رجوع به حیّ اعلم برای بقای بر میّت نیز لازم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن