جهر خواندن در قرائت نماز ظهر روز جمعه بنابر جواز است یا استحباب؟ اگر نماز ظهر روز جمعه قضا شود در هنگام انجام قضای این فریضه، آیا کماکان حکم تخییر بین جهر و اخفات باقی است یا اخفات متعیّن است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه بنابر استحباب است، ولی چنانچه قضا شد به صورت اخفات قضا شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن