حضرت آیت الله علوی گرگانی باسلام احتراما به استحضار می رساند خواهشمند است بفرمایید حکم شرعی و عقلی و اخلاقی در خصوص وضعیت فردی که به عنوان خبرنگار فعالیت دارد ولی حسب گواهی پزشک متخصص و سوابق بیمارستانی دارای بیماری روانی بوده بطوریکه سوابق بستری در بخش های اعصاب و روان بیمارستان های مختلف را دارا بوده چه می باشد؟ با تقدیم احترام

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اینگونه امور باید توسط کارشناسان مربوطه بررسی شود و سپس حکم مقتضی توسط دادگاه داده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن