(حكم تبعيض بين دو فرد مسلمان) ضمن تشكر و دعاى خير به استحضار ميرساند مسئول دانشگاهى در قراداد حمل و نقل مشترك براى كادر خود و دانشجويان، جهت تردد كادر خود درخواست اتوبوس جديد داشته و در همان قرارداد براى دانشجويان از اتوبوس مستهلك و فاقد معاينه فنى استفاده شده كه اين تبعيض آشكار(به همراه ايمن نكردن مسير توسط همان شخص) باعث كشته دانشجويان (ده زن و مرد مسلمان نخبه )و مصدوميت بيست و هشت نفر دانشجوى ديگر گرديده است.با توجه به اينكه در اين برهه زمانى،تبعيض مساله ى روز دنياست لطفا بفرماييد،در دانشگاهى اسلامى اين تبعيض آشكار بين دو فرد مسلمان در شرع مقدس اسلام چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

هر گونه تبعیض غیر عادلانه دراسلام نفی شده است و لازم است در جامعه اسلامی از اینگونه مسائل دوری شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن