حکم روزه شخصی که در ماه رمضان، بدون قصد بیرون آمدن منی، استمناء کند و منی از او بیرون نیاید چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر چند روزه او باطل نیست، امّا مرتکب گناه شده است؛ زیرا خود ارضائی حرام است گر چه بدون قصد بیرون آمدن منی باشد و منی هم از او بیرون نیاید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن