حکم شرعی التزام عملی به انجام معامله ( مراجعه به دفترخانه ومطالبه وجه جهت انتقال سند)بعداز علم به غبن افحش واظهار آن وفسخ معامله

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر مغبون اعلام فسخ کند و نارضایتی خود را اعلام کند التزامی به انجام معامله نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن