خالکوبی و آرایش های دائمی چه حکمی دارد؟ حکم آن ها برای وضو و غسل چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خالکوبی جایز نیست و آرایش¬های دائمی هم اگر موجب ایجاد مانع عمدی در اعضای وضو و غسل باشد جایز نیست امّا اگر انجام گرفت و امکان برطرف کردن آن شرعا وجود نداشته باشد و موجب عسر و حرج شدید و ضرر برای بدن باشد، وضو و غسل به صورت جبیره ای خواهد بود و باطل نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن