خانم¬هایی که برای تأمین مخارج زندگی از نماز و روزه استیجاری استفاده می کنند آیا برایشان جایز است که اجیر میّت شوند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد و باید شرائط نماز و روزه استیجاری را بداند و عمل کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن