خانمى بعد از اذان صبح از حيض و يا نفاس پاك مى‏شود آيا مى‏تواند ضمن انجام غسل نيّت روزه مستحبّى و يا واجب غير معيّن نمايد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بعد از اذان پاک شود، نمى‏تواند نيّت روزه نمايد لکن اگر قبل از اذان صبح پاك شود و غسل را بعد از اذان انجام دهد، در روزه مستحبّی مانعى ندارد و بعد از غسل مى‏تواند نيّت روزه نمايد لکن در روزه قضای ماه رمضان و واجب احتیاطا روزه جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن