خانمی معمولاً روز هفتم از خون حیض پاک می شود. حال این خانم در ماه رمضان، بعد از اتمام روز ششم یعنی وقت شب پاک می شود لکن تصوّرش بر این است که فردای آن روز که روز هفتم است طبق روال قبل باید خون ببیند لذا در میان روز هفتم پی می برد که از دیشب خون قطع شده و باید غسل می کرد؛ آیا در چنین مواردی زن می تواند غسل حیض انجام دهد و روزه اش را بگیرد؟ اگر بعد از ظهر متوجّه موضوع شد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبل از ظهر فهمیده باشد و کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد باید غسل کند و نیّت روزه کند و روزه او صحیح است و الّا روزه باطل بوده و فقط قضا دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن