خدمت آیت الله علوی گرگانی سلام علیکم در نظام جمهوری اسلامی مجموع قوانین قضائی از اصول گرفته تا جزییات مربوط به آیین دادرسی وچگونگی صدور وابلاغ حکم توسط شورای عالی قضایی که اعضای ان توسط فقهای واجد شرایط قضا ودونفر از مجتهدین منصوب رهبری تهیه وپس از مراحل قانونی درمجلس تصویب وبه تایید شورای نگهبان میرسد وسپس به کلیه مراکز قضایی و دادگاهها ابلاع می گردد. بنابر این قضاه مکلف به رعایت قوانین موضوعه می باشند.در این صورت آیا به دادرسین عنوان قاضی شرع اطلاق می شود؟؟ ودر آنها تمام شرایطی که در فقه برای قاضی شرط است خصوصا ذکورت وانوثت شرط است یا خبر؟؟ به طور کلی آیا قضاوت به شکل کنونی آن، مصداق قضاوت موجود درکلام فقهاست که اجتهاد درآنها باید شرط باشد ومنصوب امام باشند؟اگر نه دراین صورت حضور زنان واجد شرایط در این مسند اشکال دارد یانه؟؟ نظر معظم له در مورد قاضی مشاور و قاضی تحقیقی و.. برای زنان را نیز بفرمایید.. از زحمات وعنایات شما بسیار متشکرم..

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون این افراد در حقیقت نائب قاضی مجتهد هستند لذا احراز تمام شرایط قضات از لحاظ شرعی واجب نیست لیکن از آنجایی که عملاً در عرف جامعه قاضی شمرده می شوند لذا رعایت برخی شرایط که با توجه به عرف جامعه امکان پذیر است لازم است لذا زنان قاضی نمی توانند بشود لیکن می توانند به عنوان مشاور یا بازرس انجام وظیفه نمایند

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن