خدمت حضرت ایت اله العظمی علوی گرگانی دامت برکاتهبا سلام و تحیاتاحتراما ارشاد فرمایید ایا شرعا جایز است ورثه موصی را که طبق وصیتنامه مسئول اداره ثلث مال ان مرحوم میباشند را با اشاره به مواردی همچون حقوقدان نبودن و بر روحیات و خلق و خوی مردم ان شهرستان اشنا نبودن و یا بالا بودن سن و همچنین گستردگی اموال از عمل به وصیت منع و محروم نمود و در مقابل مورد وصیت (اداره اموال ) را در اختیار شخص و یا اشخاصی قرارداد که صراحتا موصی در وصیتنامه خود مداخله و تسلط انها را در مورد ثلث منع و نهی نموده.با تشکر و سپاس بسیار

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما:
اگر موصی فرد و یا افرادی را به عنوان وصی معین کرده باشد و وصی هم آشنا به احکام شرعی وصیت باشد و بتواند بر اساس موازین شرعی عمل نماید و تخلف نکند منع او وجه شرعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن