دختر خانمى سال اوّل تكليفش را روزه نگرفته، وظيفه‏اش چيست؟ آيا كفّاره هم بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه شرائط روزه گرفتن مثل استطاعت بدنى در او بوده و روزه نگرفته است، بايد روزه را قضا و كفّاره هم بدهد و امّا اگر قدرت بدنى نداشته و بسيار ضعيف بوده كه معمولاً روزه گرفتن برايش قابل تحمّل نبوده، فقط قضا دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن