درانجام پروژه عمرانی سرمایه گذاری میشود یعنی بعنوان سرمایه گذار مبلغی به شرکت انجام دهنده پروزه پرداخت میشود تا در پایان کار سود وزیان محاسبه و باقی مانده سرمایه به سرمایه گذار مسترد شود (با احتساب نصف سود حاصله ) فی الحال در پایان قرارداد صلح نامه ای بین طرفین تنظیم و موعد پرداخت سرمایه و سهم سودحاصله توافق گردیده و از این بابت چکی در سررسید معین تحویل سرمایه گذار میشود و نیز توافق میشود در صورت تاخیر در پاس شدن چک مذکور مبلغی تحت عنوان خسارت ضرر و زیان به دارنده چک ( سرمایه گذار و شریک قبلی ) پرداخت شود چک مذکور در سال بعد وصول میشود و سرمایه گذار نسبت به اصل مبلغ چک اعلام رضایت می کند .آیا سرمایه گذار میتواند به صلح نامه درخصوص خسارت تاخیر ضر وزیان استناد کند ؟ با توجه به کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید و تورم بالای فعلی ، مطالبه خسارت مورد توافق جایز است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه تأخیر در پرداخت اصل وسود موردصلح نامه ناشی از سهل انگاری یا عملکرد شرکت باشد و کاهش ارزش پول هم فاحش باشد میتوان مصالحه به مبلغ مورد توافق نمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن