درمواردی که احکام فردی است و اجتماعی نیست اگر نظر مرجع تقلید یک نفر با قانون مغایرت داشته باشد آیا میتواند طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند ؟؟ اگر قانون یک چیزی را حلال بداند اما مراجع تقلید آن را حرام بدانند یا بلعکس ، و آن چیز فردی باشد نه اجتماعی ، آیا یک فرد باید طبق نظر مراجع تقلید عمل کند ؟؟ درصورتی که کسی بداند فلان چیز از لحاظ شرعی حقش نیست اما از لحاظ قانونی آن حق را دارا نیست آیا اگر آن حق را مطالبه و دریافت کند گناه کرده است ؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در احکام فردی هر مقلدی باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید لذا اگر در زمینه ای حکم مرجع تقلید او عدم حقانیت مقلد در موضوعی باشد نباید آن را مطالبه کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن