در اثر ذبح گاو و گوسفند در معابر عمومی جهت حجّاج و زائران یا امور خیر و بارش برف و باران کم (که موجب پاک شدن خون نمی شود) تمام سطح خیابان، نجس و آلوده می شود. در صورت ترشّح آب ها به لباس و بدن حکم چیست؟ آیا قصّابها و کسانی که در این رابطه بی توجّهی می کنند مسئول هستند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا یقین به نجاست حاصل نشده است، حکم به طهارت می شود و باید در رابطه با طهارت و نجاست بی توجّهی نشود گرچه وسواس و حسّاسیّت زیاد هم اشکال دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن