در بحث نجاسات، آیا واژگان شک و فراموشی دارای یک کاربرد می باشند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فراموشی در جایی اطلاق می شود که قبلاً علم به نجاست دارد امّا از خاطر او بیرون رفته ولی در حالت شک، اصلاً علمی نداشته و حکم آن دو متفاوت است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن