در بعضى از مناطق عدّه‏اى از مردم آن منطقه على‏الّلهى هستند بفرمائيد كه: الف – آيا آنها نجس هستند يا نه؟ ب – رفتن به منازل آنان و استفاده از غذايشان و دریافت هدیه از آنها چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اگر حقيقتاً حضرت على علیه السلام را خدا بدانند نجس هستند در غير اين صورت جزو متجاوزين از حدّ آن حضرت مى‏باشند.
ب: در صورت نجاست، رفتن به خانه آنها و دریافت هدیه بايد با اجازه حاكم شرع باشد چون مالك نيستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن