در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، ممکن است بعد از اخذ اسپرم شوهر برای تلقیح، به علل مختلف از جمله نقص وسایل پزشکی، تأخیر ناخواسته ای در اخذ تخمک زوجه ایجاد شود و در این فاصله، شوهر فوت کند و تلقیح بعد از فوت زوج صورت گیرد. آیا طفل ناشی از این تلقیح به زوج منسوب است؟ آیا از وی ارث خواهد برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این طفل به زوج منسوب بوده و از وی ارث می برد و تلقیح در زمان عدّه زن جایز است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن