در حال حاضر که چندین مجتهد جامع الشّرایط وجود دارد چگونه به تکلیف خود عمل کنیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید تحقیق کنید تا از میان آنها اعلم را بدست آورید و از او تقلید کنید و در صورت عدم احراز اعلم، از کسی که پرهیزگارتر است تقلید شود و الا از هر کدام میتوان تقلید نمود..

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن