در حال نماز اگر زير چانه زن پوشيده نباشد چه حكمى دارد؟

پاسخ سوال ۲۹۴۷ :

زير چانه بايد پوشانده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن