در خانه هایی که اطفال وجود دارند گاهی اوقات این کودکان، فرش یا لباسمان را نجس می کنند. پس از نجس شدن، چند دفعه شستن آنها با آب الزامی است؟ حکم نماز خواندن با آن لباس چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای شستن فرش یا لباس با آب جاری یک بار کفایت می کند و با آب قلیل هم بعد از رفع عین نجاست دو مرتبه آب بگیرند و فشار دهند و نماز با لباس نجس جایز نیست و در فرش هم اگر خیس باشد ایستادن روی آن جایز نیست و اگر خشک باشد و نجاست سرایت به بدن و لباس نکند نماز اشکال ندارد و باید مهر نماز پاک باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن