در خصوص حیواناتی مانند گربه یا سگ زینتی که امروزه نگهداری آن رایج شده است بفرمایید: الف: آیا حیوانات مذکور مالیت دارند؟ ب: در صورتی که دیگری به آنها آسیبی بزند در مقابل صاحب آنها ضامن است ؟ ج: خیانت درامانت در خصوص این حیوانات مصداق دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف : اگر در عرف عقلا دارای ارزش مادی باشند، این حیوانات مالیت دارند .
ب : در صورتی که بدون ضرورت و وجه شرعی آسیب رسانده شود ضامن خواهد بود .
ج : خیانت در امانت صدق می کند .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن