در رساله ها بیان شده است که امام جماعت شدن مسافر برای کسانی که مسافر نیستند و بالعکس کراهت دارد حال با این وصف، جماعت بخوانند بهتر است یا فرادا؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در این مورد کراهت به معنای ثواب کمتر است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن