در صورتی که وسیله ای دست شخصی باشد که رعایت طهارت و نجاست را نمی کند اگر همان وسیله دست ما بیفتد، آیا تطهیر آن واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه اطمینان به نجاست آن نباشد، تطهیر لازم نیست، گر چه تطهیر آن مطابق احتیاط است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن