در صورتی که یک ناشر، بدون اجازه و رضایت نویسنده، قسمتی از کتاب وی را منتشر کند، و نویسنده نیز علناً اعلام کند که نشر کتاب مزبور و درج نام وی بر آن، بدون رضایت وی بوده و از آن برائت جوید، آیا خرید و فروش چنین کتابی جایز است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه نویسنده امتیاز کتاب را به ناشر نفروخته باشد و ناشر بدون رضایت نویسنده آن را انتشار دهد و بفروشد جایز نبوده و شرعا حرام است فروش ان توسط ناشر جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن