در صورت بقاء بر تقلید میّت، آیا مسائلی را که در طول حیات مجتهد نتوانستم انجام دهم می توانم انجام دهم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بقاء بر تقلید از میّت در مسائلی که در طول حیات مرجع به آنها عمل نکرده ايد، جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن