در فرض اعلميّت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حىّ و وجوب تقليد از وى آيا مى‏توان در بعضى از مسائل از مجتهد حىّ تقليد كرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون قائل به جواز بقاء بر ميت هستيم، لذا رجوع به حىّ غير اعلم در بعضى از مسائل هم جايز است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن