در ماه رمضان باید برای هر روز نیّت کرد یا اینکه یک نیّت در اوّل ماه کافی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بهتر است برای هر روز نیّت کند و اول ماه رمضان هم نیّت روزه ماه رمضان کند ولی یک نیّت برای کل ماه رمضان هم کفایت میکند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن