در ماه رمضان در منزل یکی از اقوام بودم و بر اثر خجالت و حیا مجبور شدم با خاک، تیمّم بدل از غسل واجب کنم و تا نزدیک ظهر غسل نکردم؛ این کار برای چند روز تکرار شد. آیا روزه ام در آن روزها صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حیا مانع از وجوب غسل نمی شود و لذا بنابر احتیاط واجب روزه را باید قضا نمایید و کفاره بدهید، البتّه اگر صبر کردید تا وقت تنگ شد و در تنگی وقت تیمّم کرده اید بنابر احتیاط واجب روزه را گرفته و سپس قضا نمایید و کفاره ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن