در معدن آهن کار می کنم و طبیعت آن اقتضا می کند هر روز داخل معدن شوم. هنگام استفاده از ابزار کار، غبار وارد دهانم می شود. بقیّه ماههای سال هم برای من به همین صورت می گذرد تکلیف من چیست؟ آیا روزه ام صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید حتّی المقدور از طریق دستمال و غیره از رسیدن غبار خودداری کنید و یا اینکه کار را در ایام ماه رمضان تعطیل کنید، در غیر این صورت، همان روزه برای او کفایت می کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن