در نماز خواندن فرزند برای پدر و مادر و یا نماز استیجاری، علاوه بر اینکه اجیر و یا فرزند، خود را به جای میّت فرض می کند آیا باید نیّت قضا هم بنماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نیّت قضا هم لازم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن