در کفّاره تسلیم شصت مد طعام به شصت مسکین بابت افطار یک روز ماه رمضان، آیا لزوماً همه باید از یک جنس واحد باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در کفاره عمد لازم نیست تماما از یک جنس باشد امّا باید عرفاً جزو غذای غالب مردم باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن