در کنار منزل بنده جوی بزرگ آبی وجود دارد که ما نمی دانیم آب آن پاک است یا نجس. آیا می توان با این آب وضو بگیریم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قرائنی دالّ بر نجاست آب ندارید حکم به طهارت و پاکی آب می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن