دو نفر با هم عقد شفاهي مضاربه مي بندند كه سرمايه ي طرف اول در اختيار طرف دوم(عامل) قرار بگيرد كه با آن تجارت كند (نفر دوم شفاها تعهد مي دهد كه در مسير حلال تجارت كند) و ماهيانه سودي بعنوان علي الحساب(با رقم مشخص) به صاحب سرمايه بپردازد؛ و نفر دوم(عامل) شرعا و با اراده ي شخصي و تراضي، عهده دار زيان مضاربه ميشود. و مقرر مي گردد بعد از يكسال؛ طرف دوم(عامل)، سود و زيان تجارت را شخصا محاسبه و به نفر اول(صاحب سرمايه) بپردازد. و كم و زيادِ سود پايان مضاربه را طرف اول به طرف دوم(عامل) حلال مي كند كه اگر دقيق هم نبود اشكال ندارد و حلال است. ١/آيا چنين عقد مضاربه صحيح است؟ ٢/طرف دوم(عامل) شفاها تعهد مي دهد سرمايه را در تجارت شرعي مصرف كند و اين موضوع براي طرف اول(صاحب سرمايه) مجهول است كه آيا اينكار را خواهد كرد يا نه؟ ٣/در كل شيوه ي عقد مضاربه شفاهي كه در بالا دقيق ذكر شد صحيح است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱- اگر در ابتدای مضاربه درصد سود در صورت تحقق مشخص باشد مثلا توافق شود که ۲۰ درصد سود برای عامل و باقی برای مالک باشد یا نصف نصف باشد و سپس به این صورت عمل شود که علی الحساب سود داده شود و در پایان مقدار دقیق و کم و زیاد آن معلوم شده و در پایان مقدار ضرر هم مشخص گردد و صلح گردد و عامل آن را بپدیرد اشکال ندارد و شرعا صحیح است ولی اگر از ابتدا درصد سود مشخص نشود و صرفا توافق شود که مقداری سود علی الحساب داده شود شرعا باطل است.

۲_اگر تعهد داده است اشکال ندارد و میتوان به قول او عمل کرد.

۳_با نحوه بیان شده در جواب اول صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن