دیواری که از مصالح متنجّس ساخته شده یا اینکه دیواری که در آن رنگ یا گچ یا سیمان متنجّس به کار رفته باشد تطهیر آن چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ظاهر آن را تطهیر نمایند کافی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن