زدن آمپول در ماه رمضان، چه تقویتی و چه بی حس کننده، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آمپول جنبه غذایی و تقویتی داشته باشد روزه اشکال دارد، و اگر جنبه دارویی یا بی حس کننده دارد روزه باطل نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن