زمان نیّت روزه های مستحبی چه زمانی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا قبل از مغرب به مقداری که بتواند نیّت کند و مبطلی انجام نداده باشد، می تواند نیّت کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن